Søndermarksskoven

Klik for større billede og klik igen for lukning.
Foto og tekst ved Lars Klitgaard.

På denne side om Søndermarksskoven i Vejle, vil vi koncentrere os om de steder i skoven som ikke findes længere, eller som der kun findes spor eller rester af. Det er i første omgang Skydebanen med markørgraven, Den Russiske fangelejr, og  Eksercerpladsen i Søndermarksskoven, som siden kommer til at handle om. Om Sønderskoven iøvrigt henvises til Vejle Kommunes folder om Sønderskoven.
  Skydebanen med markørgraven: I den sydøstlige ende af Søndermarksskoven, lidt syd for “rundkørslen” ved “Verdens Ende”, finder vi resterne af et betonanlæg, der har været brugt som en markørgrav på en skydebane. Betonanlægget er ca. 35 meter langt og 1,5 meter bred.  I graven er der træbænke, og på væggene findes stadig signaturer fra soldater som har befundet sig i markørgraven. Her har man i sikkerhed fra skydebanen kunnet hæve og sænke skydeskiverne. Man har kontrolleret skriverne, og har endda via telefon i graven kunnet give besked om skytternes færdigheder.
Vi ved, at de tyske besættelsestropper under anden verdenskrig holdt til i og omkring Søndermarksskoven. Bl.a. ved vi at “Granhytten” i skoven var en vagtbygning som også blev opført af de tyske soldater. Lidobygningen på Fredericiavej, ikke langt fra skydebanen, blev under krigen benyttet af tyskerne som kaserne i årene 1944 – 1945.
Efter krigen fra 1947 – 1956 var Lido-bygningen Dansk kaserne for en militær garnison. Jeg er ikke klar over om skydebanen er fra besættelsestiden og opført af tyskerne, eller om den er opført i forbindelse med den Danske kaserne.
Fra en bekendt, har vores redaktør Jens, modtaget følgende “øjebliksbillede”,som fortæller en historie fra området:
“Kære Jens, jo jeg var soldat i Vejle i sommeren 1952. Kasernens hovedbygning var Lidoen, Fredericiavej, hvor der var indrettet vagtstue – kantine – undervisningslokaler – gymnastiksal – kontorer -boliger til officerer m.m. Huset foran Lidoen var i stueetagen indrettet til officerskantine, mens første etage var bolig for oberst Vissum. Bag Lidoen var der paradeplads – P-plads – en tysk barak til våbenmagasin m.m.– en tysk barak til kompagnikontor, hvor jeg sad sammen med øldrikker Møller –3 tyske barakker med belægningsstuer – 1 barak til lagerplads til brobygningsmateriale – Jyske Ingeniørregiment. Gennem et mark-led kom man til en meget stor øvelsesplads med adgang til en tysk skydebane ved skovbrynet. Markørgrav af beton med telefon.
mm
Mogens Bernhard.”

Læs også om Lido på link fra Vejle Stadsarkiv : http://vejlewiki.dk/index.php?title=LidoSe også hr. Hansens video og tekst på YouTube om Vejle under 2. verdenskrig:  Skydebanen i Sønderskoven
Den Russiske fangelejr: Under krigen var der sydøst for Søndermarksskolen, mellem Granalléen (Eksercervejen) og den nuværende Søndermarkshal, blevet opført en baraklejr af tyskerne. Denne lejr blev umiddelbart efter krigen brugt til at huse de krigsfanger som tyskerne havde ført med sig  da de trak sig tilbage fra øst- og vestfronten. På luftfoto fra 1944 kan man se hvor fangelejren/flygtningelejren har ligget.
  Eksercerpladsen: Denne plads var beliggende mellem den nuværende Skovlegeplads og der hvor Granalléen enden mod øst, og drejer skarpt til højre. Her på en plads på størrelse med en fodboldbane har denne eksercerplads været beliggende, og er blevet brugt af dels tyske og danske soldater, h.h.v. før og efter krigen. Den er således beliggende forholdsvis tæt på skydebanen og Lido-bygningen. På luftfoto fra h.h.v. 1945 og 1955 kan man tydeligt se hvor pladsen var beliggende. I dag kan man kun se hvor pladsen har været ud fra de forholdsvis unge træer på stedet.
Foto her på siden fra 1945 viser tydeligt pladsen.
  Jeg har en forespørgsel hos Vejle Stadsarkiv og Røde Kors vedr. evt. supplerende oplysninger om den Russiske fangelejr, og evt. foto fra lejren.

no images were found

Nederste 2 foto fra 2015 er fra stederne som de ser ud i dag. H.h.v. den Russiske Fangelejr og hvor Eksercerpladsen formentlig var placeret.

 

En tanke om “Søndermarksskoven”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *